1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Om Malmö Montessoriskola

Lekande barn

Malmö Montessoriskola är en liten, fristående skola i en stor stad. Samtidigt är vi den största Montessoriföreningen i Skåne och står för mångfald, erfarenhet och kontinuitet.

Vi är skolan att växa i - vi driver tre förskolor med småbarnsavdelningar, grundskola och fritidshem.

Alla föräldrar som har sitt barn i verksamheten är medlemmar i den ideella föreningen Föreningen Hemgårdar, som äger skolan.

Trivsel och trygghet, kunskap och kompetens är våra ledord. Här arbetar alla för allas trivsel och trygghet. Det är en förutsättning för att våra barn och elever skaffar sig kunskap och kompetens.

Montessoripedagogiken löper som en röd tråd genom hela vår verksamhet, från det lilla barnet som lär sig ta ansvar och bli alltmer självständig, till tonåringen som söker sin identitet och plats i samhället.