1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

Organisation

organisation

Malmö Montessoriskola AB är en fristående skola som driver förskolor med småbarnsavdelningar, grundskola och fritidshem. Skolan ägs av den ideella Föreningen Hemgårdar.

Skolans styrelse har Formellt ansvar för verksamheten. Styrelsens ledamöter arbetar ideellt.

Skolledningen består av rektor, ekonomichef, förskolechef och fritidshemschef.

Förskolorna har 100 barn från 12 månader till 5 år fördelade på våra tre förskolor:

 • Villa Lindhaga Montessoriförskola
 • Bellevuegårds Montessoriförskola
 • Fågelbackens Montessoriförskola

Grundskolan är stadielös och åldersblandad. Vi har 320 barn i grundskolan. Eleverna tillhör något av våra fyra arbetslag:

 • Mars  åk F - 1
 • Merkurius åk 2 - 3
 • Saturnus åk 4 - 6
 • Jupiter åk 7 - 9

Fritidshemmet har omsorg för barn från förskoleklass till klass 5, fördelat på två avdelningar:

 • Månriket åk F - 3
 • Stjärnan åk 4 - 5