1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Profil

Lust och intresse, glädje och nyfikenhet - det är det som styr barns lärande. Det är viktigt för oss att ta vara på. Hos oss är eleven i centrum. Den enskilde elevens individuella lärande sker i egen takt efter egen förmåga i åldersblandade grupper.

Vi tror på ett aktivt sökande efter kunskap. Montessoriläraren är elevens handledare som entusiasmerar, stödjer och coachar.

Montessoripedagogiken löper som en röd tråd genom hela vår verksamhet, från det lilla barnet som lär sig ta ansvar och bli alltmer självständig, till tonåringen som söker sin identitet och plats i samhället.

Vårt förhållningssätt - den kosmiska visionen. Nuförtiden är internalisering ett känt begrepp. Maria Montessori var före sin tid även här, i sin kosmiska vision. Allt har ett samband och allting hänger ihop. Vi har ett förhållningssätt till allt levande i vår miljö. Vi vill ta hand om varandra och jorden för att bevara den åt kommande generationer.

Vår verksamheten arbetar aktivt med miljö, etik, internationalisering och mångkultur, jämlikhet och fred. Den bygger på samarbete och respekt för varandra.