1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Skolan

skolanGrundskolan är stadielös och åldersblandad. Vi har 320 barn i grundskola. Eleverna tillhör något av våra fyra arbetslag.

  • Mars (f-1)
  • Merkurius (2-3)
  • Saturnus (4-6)
  • Jupiter (7-9)

Utöver arbetslaget har vi också enheter för praktisk-estetiska lärare (PrEst) och specialpedagogerna. (Kometsvansen)

Frihet, ansvar, hänsyn och självförtroende. Detta är viktiga principer i ett montessoriklassrum.

Besöker du en F-klass, lågstadieklass eller mellanstadieklass, möter du en miljö utan kateder och traditionella skolbänkar. Istället finner du elever, som arbetar ensamma eller i grupp vid bord eller på golvet. Det finns rikligt med arbetsmaterial på hyllorna längs väggarna.

Precis som i förskolan väljer varje elev själv sin sysselsättning. Friheten att få handla självständigt innebär att eleverna ägnar sig åt sina uppgifter så länge de önskar. De kan koncentrera sig på ett ämne en hel dag. Men friheten ställer också krav på att barnen tar del av ansvaret att täcka in alla ämnesområden på terminens kursplan. Det innebär krav på planering och utvärdering. Friheten förutsätter också att de tar hänsyn till kamraterna i sin omgivning.

På högstadiet förbereds eleverna alltmer inför sina gymnasiestudier. Man känner fortfarande igen samma montessorimiljö som tidigare, men miljön kan också se traditionell ut, med regelrätta lektioner och samlingar.