1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Förskola

Vi har barn från 12 månader till 5 år fördelade på våra tre förskolor Bellevuegård, Villa Lindhaga och Fågelbacken. Alla förskolorna är belägna i västra delen av Malmö.

Vi arbetar utifrån Maria Montessoris pedagogik och Lpfö-98. Montessoripedagogiken genomsyrar hela vår verksamhet, och är anpassad till den tidsanda vi lever i.  I Lpfö 98 finns det riktlinjer och mål formulerade för förskolan. Metoderna för att nå dessa mål bestäms ute på enheterna och anpassas efter den aktuella barngruppen.

Vad är det då vi vill att barn ska ha med sig ut i vuxenlivet och vad är den röda tråden i vår verksamhet?

Nyfikenhet, lust, glädje, självständighet, trygghet, kreativitet och ömsesidig respekt är viktiga nyckelbegrepp i vår verksamhet.

Vår viktigaste uppgift är att hålla liv i den nyfikenhet, lust och glädje, som är en förmåga som alla barn har medfödd. Därför har vi en så stimulerande lärandemiljö som möjligt där barn har frihet att välja den aktivitet som det individuella barnet är intresserat av. Vi erbjuder aktiviteter som främjar varje barns utveckling och lärande. Genom olika aktiviteter och situationer uppmuntrar och främjar vi det sociala samspelet mellan barnen.

På våra förskolor erbjuds barnen också möjlighet till att få uttrycka sig på olika sätt under kreativa former genom att måla, skapa, dansa, sjunga och dramatisera.

Vi ser alla barn som kompetenta individer var och en med olika förutsättningar och behov. Pedagogens uppgift blir att tillvarata barnens behov och intressen och ge de nya utmaningar som är anpassat till deras ålder och mognad. Rätt utmaning till varje barn ger en känsla av att ”jag kan” vilket får barn att växa.

Vi arbetar aktivt med ömsesidig respekt och alla människors lika värde genom att samtala med barn i olika vardagliga situationer som uppstår på förskolan. Vi lägger även stor vikt vid att skapa en förståelse för människors olikheter.

Föräldraengagemang är en viktig del av vår förskoleverksamhet. Delaktighet och gemenskap är självklarheter för våra föräldrar som hjälper oss bl.a. med att skapa en trivsam inre och yttre miljö.

 

 Vi följer Malmö Stads ramtider för öppethållande.