Här växer framtiden!

Covid-19

På denna sida finner ni aktuell information från skolledningen rörande Covid-19.

I samband med att restriktionerna upphör kommer skolan att via hemsidan upphöra med att ge löpande information. Istället hänvisar vi till information via Infomentor och folkhälsomyndighetens hemsida.

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/

Tack för ert stöd och vi hoppas att vi nu går en ljus vår tillmötes!

Uppdaterad 22-02-09

Följande gäller därför från och med idag: (220209)

 • Är ditt barn sjukt ska det stanna hemma. Detta gäller oavsett om barnet får symptom på covid-19 eller annan sjukdom. Barnet ska känna sig friskt och ha varit feberfritt i två dygn innan det kan komma tillbaka till skolan. 
 • Friska barn ska vara i skolan. Om någon i hemmet är sjuk behöver barnet inte stanna hemma. 

Mer om detta finns att läsa på folkhälsomyndighetens hemsida:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2022/februari/de-flesta-atgarder-mot-covid-19-upphor-den-9-februari/ 

När får man gå i skolan?

 • Helt symptomfritt barn är alltid välkommen till skolan!
 • Finns sjukt syskon till barnet (ej Covid) kan barnet gå i skolan.
 • Efter negativt test om inga symptom finns.

När ska man stanna hemma?

 • Ett barn som på något sätt uppvisar symptom på sjukdom ska alltid stanna hemma.
 • Efter testning ska barnet stanna hemma tills provsvar erhållits.
 • Finns påvisad Covid-19 i familjen ska samtliga barn stanna hemma oavsett om de är symptomfria.
 • Efter utlandsvistelse ska alltid 7 dagars karantän följa vid hemkomsten.

Testning – Ska barn testas?

 • Barn från förskoleklass ska testas, enligt rekommendation, om symptom finns.
 • Efter utlandsvistelse ska alltid testning ske.

När är det ok att gå till skolan igen om barnet varit sjukt?

 • Om barnet haft påvisad Covid är det ok att återgå till skolan tidigast fem dygn efter insjuknandet. De två sista dagarna ska vara helt symptom och feberfria.
 • Finns ingen påvisad Covid hos barnet eller i familjen kan barnet återgå till skolan efter två symptom- och feberfria dagar.
 • Om fem dygn har gått sedan insjuknandet och de två sista dygnen varit utan feber och med gott allmäntillstånd, kan barnet återgå till förskola och annan skolverksamhet även om det har kvar lindriga symtom (exempelvis lätt hosta eller lätt snuva).