Här växer framtiden!

Covid-19

På denna sida finner ni aktuell information från skolledningen rörande Covid-19.

Allmänna riktlinjer

Så länge rekommendationerna är att grund- och förskolor i Sverige ska hålla öppet och vi har tillräckligt med personal kommer vi att följa detta. För skolan innebär detta att ett friskt barn ska komma till skolan. Det är ordinarie skolplikt som gäller. Att hålla barn hemma p.g.a oro etc. är således inte godtagbart.

Så som tidigare meddelats gäller Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Dessa är:

Håll avstånd och ta personligt ansvar.” samt “Känner du dig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber ska du försöka låta bli att träffa andra människor. Gå inte till jobbet, skolan eller förskolan. Det gäller även om du bara känner dig lite sjuk. Det är viktigt att inte riskera att smitta andra. Stanna hemma så länge du känner dig sjuk. Om du blir sämre och inte klarar egenvård i hemmet kan du ringa 1177 för sjukvårds­rådgivning. Vänta minst två dygn efter att du blivit frisk innan du går till jobb eller skola.”

Riktlinjerna finns publicerade på FHMs hemsida och gäller till och med 2020-12-31. https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/april/nya-allmanna-rad-hall-avstand-och-ta-personligt-ansvar/

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/

Vad gäller för vistelse i förskola, skola och på fritidshem

Sjukt barn ska hållas hemma. Detta gäller även mildare symptom som hosta och snuva. Innan barnet kan återgå till skolan ska detta varit symptomfritt i två dagar.

Restriktioner och begränsningar i verksamheterna

Sammankomster ska begränsas till 50 personer enligt regeringsbeslut. Skolans aktiviteter betraktas dock  inte som sammankomster och omfattas därför inte av dessa restriktioner.

Skolans matsal omfattas dock av de regler som gäller för restauranger.  Dessa lever vi upp till genom att  har spridit ut mattiderna på ett sådant sätt att de olika arbetslagen aldrig är där samtidigt. Överlappningen har försvunnit. Kökspersonalen hinner därför också torka av alla bord ordentligt med desinfektionsmedel mellan grupperna. Klasserna går ner var för sig för att köer ska minimeras. Kökspersonal och skolpersonal använder plasthandskar och alla barn får tvätta händerna med handsprit innan mat får hanteras.

Pollen

Våren närmar sig och med den pollensäsongen. Eftersom Covid-19 kan ge milda förkylningssymtom kan det vara svårt att till en början bedöma om symtomen beror på allergi eller om man smittats av sjukdom.

 I denna fråga följer vi Folkhälsomyndighetens rekommendationer:

”Se till att stanna hemma även om du får milda symtom som snuva, lätt hosta eller ont i halsen. Medicinera som vanligt för din allergi. Om symtomen inte förvärras, medicineringen hjälper och du bedömer att dina symtom sannolikt beror på allergi behöver du inte vara hemma. Tillkommer nya symtom som du inte kopplar till din allergi eller om du får feber ska du stanna hemma tills dessa symtom försvinner och ytterligare två dagar.”

Beredskap för stängning

I händelse av smitta eller liknande har vi befogenhet att stänga ned delar av vår verksamhet, med mycket kort varsel. Samma sak gäller om regeringen beslutar om stängning. Vid stängning är vi skyldiga att hålla delar av verksamheten öppen. De delarna som i så fall kommer vara öppna, är för föräldrar som har samhällsbärande yrken.

Om vi måste stänga, kommer samtliga att informeras, via mail och via denna sida.

Frågor

Vi har full förståelse för att ni i denna situation har många frågor. Såväl personal som ledning arbetar intensivt med att ge era barn en så normal skol/förskoledag som det bara går. Vi hoppas därför att ni kan ha överseende med att vi inte har möjlighet att besvara enskilda frågor. Vi kommer istället att uppdatera denna sida om förändringar i riktlinjer sker etc.