Här växer framtiden!

Våra verksamheter

Vi bedriver fristående förskolor, grundskola och fritidshem.

Förskolorna har 100 barn från 12 månader till 5 år fördelade på våra tre förskolor. På samtliga förskolor finns småbarns- och syskonavdelningar.

  • Villa Lindhaga montessoriförskola
  • Bellevue Gård montessoriförskola
  • Fågelbacken montessoriförskola

Grundskolan, Malmö Montessoriskola har 320 elever från förskoleklass till åk 9. Undervisningen är åldersblandad i olika arbetslag från f-6. Högstadiet är åldershomogent.

  • Mars åk f – 1
  • Merkurius åk 2 – 3
  • Saturnus åk 4 – 6
  • Jupiter åk 7 – 9

Fritidshemmet har omsorg för 170 barn från förskoleklass till klass 5 fördelat på två avdelningar:

  • Månriket åk f – 2
  • Stjärnan åk 3 – 5