En icke-vinstdrivande skola för alla!
Köanmälan »
Förskola
Genom barnens nyfikenhet, glädje och medfödda förmågor utvecklar vi lusten att lära, självständigheten och den ömsesidiga respekten. Vår lärmiljö är trygg, stimulerande och utmanande. Vi upptäcker, utforskar och upplever tillsammans …
Läs mer om vår förskoleverksamhet »
Grundskola
Den röda tråden följer eleven från förskoleklass till årskurs nio. Alla känner alla och blir sedda och respekterade. Ett tryggt och trivsamt klimat är grunden för goda kunskaper. Här blir eleverna väl rustade för livet och framtiden …
Läs mer om vår grundskola »
Fritidshem
Här är läroplanen levande i alla våra aktiviteter! Fritidshemmet har egna välutrustade lokaler med plats för spel och lek. Vi rör oss ofta utanför vårt fritids och gör roliga studiebesök eller åker på spännande utflykter…
Läs mer om vårt fritidshem »