Här växer framtiden!

Föreningen Hemgårdar

Malmö Montessoriskolas förskolor, grundskola och fritidshem ägs och drivs av den icke vinstdrivande ideella Föreningen Hemgårdar. All eventuell vinst går till våra barn och elevers utbildning.

Föreningen Hemgårdar i Malmö, som startade 1941, har en lång historia av utbildning och socialt engagemang. Föreningens första montessoriförskola startades 1961 och grundskolan Malmö Montessoriskola startade 1996. Idag får 420 barn och elever sin utbildning hos oss. Somliga är andra eller tredje generationens ”Hemgårdare”.

Medlemmar och föräldraengagemang

Alla föräldrar som har sina barn i någon av våra verksamheter är medlemmar i Föreningen Hemgårdar.

Medlemmarna väljer styrelsen bestående av föräldrar på årsmötet. Styrelsen är huvudman för Föreningen Hemgårdar och Malmö Montessoriskola.

Medlemmarnas engagemang är viktigt för föreningen. Det finns goda möjligheter att redan från förskolan engagera sig och ta egna initiativ för att främja aktiviteter för våra barn och elever och på olika sätt stödja oss.