Här växer framtiden!

Vår historia

Året är 1912

Lyxångaren Titanic sjunker.
Olympiska spelen hålls i Stockholm.
Den första Hemgården, Birkagården öppnas i Sverige.

Idén om så kallade Hemgårdar kommer från ”Settlementrörelsen” i England i slutet av 1800-talet. På initiativ av idéella krafter vill man genom att starta Hemgårdar förbättra arbetarnas villkor. Man vill ge möjlighet till studier och bildning i en god hemliknande miljö till skillnad mot de usla bostadsförhållandena som vid tiden rådde.

1937 bildas Riksförbundet Sveriges Hemgårdar.
1941 bildas Föreningen Hemgårdar i Malmö.

Vi är Föreningen Hemgårdar och detta är vår historia:

1940-tal
Föreningen Hemgårdar bildas i Malmö 1941 under ledning av rektor Marianne Mörner och en grupp idéellt socialt engagerade prominenta personer. Vi startar en förening som grundar sig på gemenskap, förståelse och livslångt lärande.
Vi börjar bedriva kursverksamhet, fritidshem och startar de omåttligt populära ”Fästmökurserna” som inte hade passerat dagens jämställda samhälle… Vi startar våra verksamheter på Södra Förstadsgatan i en lägenhet, men flyttar snart till den sk Hjortska patriciervillan, även kallad Villa Midhem på Lundavägen. Malmös ungdomar och barn får ett ställe att gå till på eftermiddagar och kvällar. Hemgården har små ekonomiska resurser och måste lita till frivilliga bidrag och inte minst den inkomstbringande tombolan.

1950-tal
Föreningen Hemgårdar fortsätter sin sociala och pedagogiska verksamhet. Många ungdomar som riskerar att hamna på fel sida om lagen finner mening och stimulans på Hemgården. Vårt pojklag i handboll spelar i div III och vi sticker ut hakan rejält när vi till mångas upprördhet och andras förtjustning anordnar baddräktstävlingen ”Brigitte Bardot look-alike”! Lars Kjellman, skoldirektör i Malmö, väljs in som ordförande i Föreningen Hemgårdar.

1960-tal
Montessoripedagogiken kommer till Malmö och Föreningen Hemgårdar är snabba med att starta den första montessoriförskolan. En barngrupp med pedagoger flyttar in i Ribersborgskolans lokaler. Vi fortsätter att bedriva en mycket stor och populär fritids- och kursverksamhet, men tvingas tyvärr flytta ut ur Villa Midhem som nu helt har förfallit. Vart ska vi och ungdomarna ta vägen?

1970-tal
Förskolan är mäkta populär. Föreningen Hemgårdar utökar med en montessoriförskola till. Denna gång flyttar vi in i Mellanhedskolan och vi har nu två montessoriförskolor.
Lagen om Allmän förskola går igenom och Malmö kommun lägger en egen förskoleplan. I den finns det inte plats för fristående montessoriförskolor. Efter hårda debatter och förhandlingar ger kommunen till sist efter och ger oss våra bidrag. Samtidigt tar kommunen över Föreningens ungdomsverksamhet och startar egna fritidsgårdar. Föreningens intäkter kommer fortfarande till stor del från en stödförening, då de kommunala bidragen är otillräckliga.

1980-tal
Vi kämpar envist vidare och Föreningen Hemgårdar expanderar kraftigt på förskolesidan. Vi lämnar Ribersborgskolan och Mellanhedskolan, satsar stort och köper istället Villa Lindhaga på Vikingagatan och bostadsrätten Fågelbacken. Vi hyr delar av herrgården Bellevue Gård av Malmö kommun och Backåkerns förskola av Länsförsäkringar på Backåkersvägen. Vi får kommunala bidrag men vi söker många stödbidrag från stiftelser och fonder. Föreningens montessoriförskolor blir kända och har gott rykte och vi har många barn i kö.

1990-tal
90-talet präglas av drivkraften att starta en egen montessorigrundskola, en naturlig fortsättning för våra förskolebarn. Föreningen Hemgårdar bildar två bolag, ett för driften av förskolan och ett för grundskolan för att inte äventyra Föreningens ekonomi. Vem vet hur många föräldrar som vågar sätta sina barn i en ny oprövad grundskola?
På hösten 1996 startar en första klass med 24 elever på Malmö Montessoriskola i fastigheten på Backåkersvägen.
Året efter träder en ny lagstiftning, den sk ”Friskolelagen” i kraft. Tidigare hade friskolor i princip varken funnits eller varit reglerade. Eftersom vi växer underifrån startar vi så småningom mellanstadium för de äldsta eleverna.
Vi hyr och renoverar med föräldrarnas hjälp hela fastigheten av Länsförsäkringar.
Fri etableringsrätt för förskolor gör att många fristående verksamheter startas men kommunen sänker bidragen. Vi får höja avgifterna. Vi startar småbarnsavdelning på Lindhaga och sexåringarna börjar i förskoleklass på skolan.

2000-talet
Föreningen Hemgårdar startar fler småbarns avdelningar; på Fågelbacken och Bellevue Gård. Maxtaxan införs. Högstadiet startar och vi drar igång en egen musikskola ADAM MUSIC SCHOOL. Kommunen gör återigen om sitt bidragssystem och vi får väsentligt mindre pengar än de kommunala skolorna.
Bolagen slås samman till ett skolbolag. Skolan är populär och många ställer sig i kö. Vi bildar ett fastighetsbolag, Sötrönnen AB, och köper fastigheten på Backåkersvägen.
2005 går första klassen ut nian med godkända betyg och ett högt meritvärde. Vi klarade det! Vi firar tio års jubileum med en tio meter lång tårta på skolgården. Vi startar MIK Montessori Idrotts- och Kulturförening och vi startar vår första digitala skoltidning. All personal i Föreningen åker på internat till Margretetorp i två dagar. Vi laddar vårt varumärke och sjösätter Mål- och Visionsarbetet Trygghet Trivsel Kunskap och Kompetens 2008-2018.

2010-tal
En ny tuffare skollag införs och sätter sina spår med stora formella och administrativa krav på förskolan och grundskolan.
Föreståndarna blir förskolechefer, som några år senare får titeln Rektor i förskolan. Backåkerns förskola flyttar till Bellevue Gård där vi startar ännu en småbarnsavdelning.
Vi renoverar hela skolfastigheten in- och utvändigt och anlägger en helt ny inbjudande skolgård. Kommunen inför återigen ett nytt bidragssystem som slår hårt mot oss och vi får kraftigt sänkta bidrag. Detta möter vi genom att ta in fler elever i skolan.
Digitaliseringen sätter spår i form Ipads och datorer, en förbättrad digital skoltidning och ett nytt administrativt system, Infomentor, för förskola och skola.

Föreningens styrkedja byggs ut blir och tydlig genom att en ny befattning; Skolchef, införs mellan styrelsen och den operativa ledningen. Skolan första rektor blir skolchef och en ny rektor tillsätts, den andra sedan skolan startade 1996.

Vi hinner fira både 15- och 20 årsjubileum på grundskolan och 60-års jubileum i Föreningen Hemgårdar. Både förskolorna och grundskolan inspekteras och granskas av såväl kommunen som Skolinspektionen och vi får bästa betyg! Vi är fortfarande, som vi alltid varit, en icke-vinstdriven idéell förening som leds av en huvudman bestående av föräldrar.
Våra verksamheter håller högsta kvalitet.

All personal åker till Smygehus på internat i två dagar för att bygga vidare på det tio år gamla Mål och visionsarbetet Trygghet Trivsel Kunskap och Kompetens 2008-2018, och för att starta upp Mål och visionsarbetet HÄR VÄXER FRAMTIDEN 2018-2028.

2020-tal
Den idéella Föreningen Hemgårdar finns fortfarande efter åttio år och vi drivs fortfarande av socialt och pedagogiskt engagemang. Vi är en betydelsefull och stark aktör i Malmö. Vår personal brinner för sitt arbete med barn och elever och känner att de gör skillnad. Våra föräldrar är stolta över att få vara en del av Föreningen Hemgårdar och att ha sina barn i våra verksamheter. Våra styrelser planerar och säkrar långsiktigt för en trygg ekonomi. Malmö kommun har förstått att vi är ett viktigt och positivt komplement till de kommunala verksamheterna. Vi är ett mervärde!

”Vi är den stolta Föreningen Hemgårdar”