En icke-vinstdrivande skola för alla!

Om oss

Malmö Montessoriskola är en väletablerad fristående skola i västra Malmö. Vi driver förskolor, grundskola och fritidshem som vilar på en lång och stolt tradition. Vi har hög måluppfyllelse ända från förskolan och vi har mycket goda studieresultat för våra elever som lämnar åk 9.

Vi bygger vår omsorg och undervisning på montessoripedagogiken anpassad till 2000-talet, och på modern forskning och vetenskap.

Vårt motto Här växer framtiden! betyder att vi rustar våra barn och elever väl för framtidens möjligheter och utmaningar.

”Det ska vara roligt att gå till förskolan och skolan!”

Trygghet och Trivsel är grundläggande för all verksamhet. Om man inte är trygg kan man inte växa och utvecklas. Hos oss bryr sig alla vuxna och tar ansvar ”Alla barn är allas barn”. Här är man vänner och blir respekterad för den man är.

”Det ska vara roligt att lära sig!”

Kunskap och Kompetens bygger på nyfikenhet och arbetsglädje. Vi ger våra barn och elever goda kunskaper och kompetenser som behövs i samhället och för att tryggt gå vidare genom livet.

”Målet hos oss är alltid att bli sitt bästa jag!”

Vår personal är välutbildad och legitimerad, och arbetsglädje och engagemang kännetecknar vårt arbetsklimat. Fortbildning är en del av vardagen.

Vi har en stark sammanhållning och hjälps åt när det behövs. Vi gör roliga saker tillsammans

Såväl kvalitetsmätningar som inspektioner visar på höga resultat och stor nöjdhet bland våra elever, föräldrar och personal.