Här växer framtiden!

Praktisk information

I de öppningsbara rutorna nedan hittar du praktisk information för dig som är vårdnadshavare till barn på någon av förskolorna eller i skolan.

Läsårstider

2019-2020

Läsårstider
21 aug – 20 dec 2019
8 jan – 12 jun 2020

Lovdagar
28 okt – 1 nov 2019 (Höstlov)
17 – 21 feb 2020 (Sportlov)
6 – 9 apr 2020 (Påsklov)
22 maj 2020 (Endast skola stängd. Förskola och fritids öppna)

Studiedagar
Datum för studiedagar publiceras när dessa är fastställda.
Ytterligare studiedagar kan kommas att läggas till under året. När så sker kommer sidan att uppdateras och berörda meddelas i god tid.

 

Öppettider

Förskola

Vi tillämpar Malmö kommuns ramtider och anpassar efter föräldrarnas behov.

Skola
Skolan är öppen mellan  8 och 16. Det är inte tillåtet att uppehålla sig på skolgården efter avslutad skoldag.

Fritidshemmet
Fritidshemmet är öppet mellan 7.30 och 17.30.

Elevhälsa

Elevhälsan är en viktig del av skolans organisation och omfattar alla som arbetar i skolan.

Elevhälsan verkar för att vi ska ha elever som trivs, mår bra och känner sig trygga i sin skola. Arbetet är därför i huvudsak förebyggande.

Elevhälsoteamet, med rektor som ansvarig, består av skolsköterska, kurator, specialpedagoger och speciallärare. Tillgång till skolläkare och psykolog finns också.

Elevhälsoteamet når ni i första hand genom vår skolsköterska Susanne Gustafsson på telefon: 040-98 88 93

Skolmat

Skolmat ska vara lika med matglädje! Hos oss är skolmaten en del av en hälsosam livsstil; mera grönt och mindre socker och salt. Vi serverar varje dag ett rikt utbud av grönsaker till måltiden. Vår skolmat är näringsriktig. Minst en dag i veckan serverar vi fisk och en vegetarisk huvudrätt åt alla.  

Vi strävar efter att minska matsvinnet och göra barnen och eleverna uppmärksamma på att inte slänga mat.

Pedagogerna som äter tillsammans med barnen och eleverna är viktiga vuxna förebilder och bidrar till ett lugnt och trivsamt måltidsklimat.

Vår skolmat levereras från Alnarps restauranger.

Klagomålshantering

Allmänt
Det är viktigt för oss att våra föräldrar är nöjda med våra verksamheter. Vi tar synpunkter och klagomål på största allvar. Rutinerna för klagomål sker i följande ordning:

  1. Undervisande/ansvarig lärare/pedagog: Om det är ett klagomål som rör enskild elev/barns utbildning eller verksamhet. 
  2. Kansli: Vid klagomål av allmän karaktär som rör utbildningen/verksamheten.
  3. Rektor/Förskolechef: Om klagomålet är av allvarlig eller principiell karaktär mot utbildningen/verksamheten.
  4. Styrelsen: Styrelsen är huvudman och ytterst ansvarig för utbildningen/verksamheten. Hit vänder man sig om man inte fått gehör i tidigare instanser.

Klagomålen ska framföras via mail.

Mail skickas till:
fornamn.efternamn@montessoriskolan.com
kansliet@montessoriskolan.com

Rutiner för utredning och återkoppling
Klagomål ska inkomma skriftligen via mail och beskriva vari klagomålet består. Ansvarig personal kommer att utreda klagomålen. En återkoppling till föräldern kommer att ske inom rimlig tid, vilket kan variera beroende på klagomålets art.