En icke-vinstdrivande skola för alla!

Köanmälan

Anmälan till plats i förskola och skola sker genom att fylla i och skicka in anmälningsformuläret (se formulär nedan). Ankomstdatum räknas som anmälningsdag. Observera att vi tyvärr inte kan garantera plats på våra förskolor/skola oavsett anmälningsdatum. Barn från våra förskolor samt syskon till redan inskrivna barn har förtur. Var noga med att fylla i korrekt uppgifter.

Intagning till förskola

Intagning till augusti påbörjas i februari. Övrig intagning sker efter behov på förskolorna. Taxa enligt maxtaxereformen.

Intagning till förskoleklass och grundskola

Intagning till höstens förskoleklass påbörjas i februari. Intag i klass 1-9 sker efter behov.
Eleverna i förskoleklassen har förtur till årskurs 1.

Uppdatering av köplats

Varje höst uppdaterar vi vår kö genom ett utskick per e-post för att bekräfta intresset. De som inte har bekräftat senast 31/12 stryks ur kön.

Erbjudande av plats

Observera att erbjudande av plats endast skickas ut via e-post, det är därför mycket viktigt att kontrollera att angiven e-postadress är korrekt. Det är också möjligt att ange fler e-postadresser i rutan för Eventuellt särskilda behov som kräver extra resurs.

Anmälningsformulär


Genom att skicka in anmälningsformuläret samtycker ni till att personuppgifterna som ni lämnat i ansökan behandlas av Malmö Montessoriskolas köansvariga för att administrera ansökan, kommunikation samt förberedande av erbjudande av plats. Syftet är att förenkla administrationen. Malmö Montessoriskola behandlar era uppgifter så länge ert barn kvarstår i kön. Uppgifterna raderas på begäran av vårdnadshavare, om man har blivit erbjuden plats eller om man inte uppdaterar efter uppmaning via e-post senast 31/12 årligen.