Här växer framtiden!

Ledning och styrelse

Den operativa ledningen för Föreningen Hemgårdar

Verksamheterna leds av operativa chefer. Tillsammans bildar de ledningsgruppen som leds av skolchefen.

 

Marie-Louise ansvarar för Föreningen Hemgårdars operativa verksamheter.

Marie-Louise Ek

Skolchef
Ewa ansvarig för Föreningen Hemgårdars fastigheter och ekonomi.

Ewa Sjöberg

Fastighetschef och bitr. ekonomichef
Ann-Helen är ansvarig för Föreningen Hemgårdars ekonomi.

Ann-Helen Leoni

Ekonomichef
Rickard är ansvarig för Malmö Montessoriskola med fritidshem.

Rickard Deltinger

Rektor
Patrik ansvarar för fritidshemmets verksamhet på Malmö Montessoriskola.

Patrik Påhlsson

Fritidshemschef
Myrtel har det övergripande ansvaret för föreningens förskolor.

Myrtel Olsson

Rektor i förskolan
Monika är främst ansvarig för driften och verksamheten på Bellevue Gård.

Monika Kagholm

Bitr. rektor i förskolan

Ledningen nås på e-post enligt följande: (ersätt åäö med aao)

förnamn.efternamn@montessoriskolan.com

Styrelse

Styrelsen är huvudman för Föreningen Hemgårdar och Malmö Montessoriskola, och består av sju föräldrar och två personalrepresentanter. Styrelsen sammanträder månadsvis och dess viktigaste uppgift och ansvar är dels att kontrollera den löpande förvaltningen avseende ekonomi och måluppfyllelse, dels att driva utveckling och säkra verksamheterna för framtiden. Suppleanterna deltar på mötena. Skolchefen, ekonomichefen, rektor och rektor i förskola är adjungerade till styrelsemötena.

Styrelsen väljs på årsmötet efter förslag från valberedningen.

Styrelsen nås på: styrelse@montessoriskolan.com

Ordförande: Jenny Gaffner
Vice ordförande/sekreterare: Mattias Tengwall
Ekonomi: Emma Kantoft
Ledamot: Danielle Adnoff
Ledamot: Fredrik Richter

Suppleanter
Caroline Sandström
Louise Lewenhaupt

Personalrepresentanter
Helena Gunne, skolan
Tina Wänberg, förskolan

 

 

 

Valberedning

Ordförande: Fredrik Hansen

Ledamöter
Malou Bratt
Olof Liungman

Valberedningen nås på: valberedningen@montessoriskolan.com