Här växer framtiden!

Ledning och styrelse

Den operativa ledningen för Föreningen Hemgårdar

Verksamheterna leds av operativa chefer. Tillsammans bildar de ledningsgruppen som leds av skolchefen.

 

Marie-Louise ansvarar för Föreningen Hemgårdars operativa verksamheter.

Marie-Louise Ek

Skolchef
Ewa ansvarig för Föreningen Hemgårdars ekonomi och fastigheter.

Ewa Sjöberg

Ekonomichef
Rickard är ansvarig för Malmö Montessoriskola med fritidshem.

Rickard Deltinger

Rektor
Patrik ansvarar för fritidshemmets verksamhet på Malmö Montessoriskola.

Patrik Påhlsson

Fritidshemschef
Myrtel har det övergripande ansvaret för föreningens förskolor.

Myrtel Määttänen

Förskolechef
Monika är främst ansvarig för driften och verksamheten på Bellevue Gård.

Monika Kagholm

Bitr. förskolechef

Ledningen nås på e-post enligt följande: (ersätt åäö med aao)

förnamn.efternamn@montessoriskolan.com

Styrelse

Styrelsen är huvudman för Föreningen Hemgårdar och Malmö Montessoriskola, och består av sex föräldrar och två personalrepresentanter. Styrelsen sammanträder månadsvis och dess viktigaste uppgift och ansvar är dels att kontrollera den löpande förvaltningen avseende ekonomi och måluppfyllelse, dels att driva utveckling och säkra verksamheterna för framtiden. Suppleanterna deltar på mötena. Skolchefen, ekonomichefen, rektor och förskolechefen är adjungerade till styrelsemötena.

Styrelsen väljs på årsmötet efter förslag från valberedningen.

Styrelsen nås på: styrelse@montessoriskolan.com

Ordförande: Olof Liungman
Vice ordförande: Malou Bratt
Sekreterare: Jenny Gaffner
Ekonomi: Caroline Öwall

Suppleanter
Sandra Torstensson
Karl-Anders Johansson

Personalrepresentanter
Helena Gunne, skolan
Tina Wänberg, förskolan

Valberedning

Ordförande: Andreas Linderoth Norlin

Ledamöter
Fredrik Hansen
Hamid Turab

Valberedningen nås på: valberedningen@montessoriskolan.com