En icke-vinstdrivande skola för alla!

Visselblåsning

Visselblåsartjänsten kan användas för att varna om allvarliga risker för oegentligheter som kan påverka människor, vår organisation, samhället eller miljön. Din rapport kan innehålla information om brottslighet, oegentligheter och överträdelser eller andra handlingar som bryter mot EU:s eller nationell lagstiftning i en arbetsrelaterad kontext.

Du behöver inte ha bevis för din misstanke, men alla meddelanden ska lämnas i god tro.

Önskar du återkoppling av ditt ärende behöver vi din kontaktinformation. Vill du bara delge information och vara anonym går det också bra. Då lämnar du namn och e-postadress tomma.